Huyện ủy Bến Cầu (Tây Ninh) chỉ đạo giải quyết kịp thời bức xúc của dân

15/11/2019 | 14:38 PM

Phòng, chống tham nhũng tại CHLB Đức: Hiệu quả cao từ xây dựng văn hóa, đạo đức chống tham nhũng

12/11/2019 | 08:58 AM

Đảng bộ quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

08/11/2019 | 07:14 AM

Chấn chỉnh vi phạm về quy chế làm việc từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

06/11/2019 | 07:26 AM

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ

05/11/2019 | 15:20 PM

Đảng bộ huyện Thanh Miện (Hải Dương): Tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý kịp thời vướng mắc ở cơ sở

01/11/2019 | 07:35 AM

UBKT các cấp tỉnh Đắk Nông tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

24/10/2019 | 14:26 PM

Khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

24/10/2019 | 14:03 PM

Đổi mới để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

23/10/2019 | 13:57 PM

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm góp phần ổn định tình hình

23/10/2019 | 13:55 PM