Huyện Cờ Đỏ tăng cường kiểm tra, giám sát hướng về cơ sở

04/08/2020 | 14:11 PM

Duy Tiên kiểm tra, giám sát góp phần vào giải phóng mặt bằng

03/08/2020 | 13:11 PM

Hòa Bình: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh văn minh, văn hóa công sở

31/07/2020 | 13:42 PM

Đảng bộ tỉnh Hà Nam thực hiện Chỉ thị 05 gắn với trách nhiệm nêu gương, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên

29/07/2020 | 15:24 PM

Công tác nhân sự góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp

28/07/2020 | 13:36 PM

Nắm vững đặc điểm tâm lý trong hoạt động kiểm tra, giám sát

16/07/2020 | 14:16 PM

Khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Mèo Vạc (Hà Giang)

16/07/2020 | 14:12 PM

Sự cần thiết trong lập cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an các tỉnh, thành phố

16/07/2020 | 13:11 PM

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

16/07/2020 | 13:08 PM

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

16/07/2020 | 12:56 PM