Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên thuộc Đảng bộ

17/05/2018 | 14:29 PM

Đoàn cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

17/05/2018 | 14:24 PM

Hội thảo khoa học “Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”

15/05/2018 | 15:23 PM

Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

16/05/2018 | 16:52 PM

Hội thảo khoa học Đề án “Một số giải pháp tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý”

15/05/2018 | 15:30 PM

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên năm 2018, khu vực miền Trung - Tây Nguyên

14/05/2018 | 15:40 PM

Ngày làm việc thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Thảo luận về Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

11/05/2018 | 09:45 AM

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

12/05/2018 | 18:37 PM

Hội nghị Trung ương 7 góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích mà toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nửa đầu của nhiệm kỳ khóa XII

12/05/2018 | 18:35 PM

Đồng chí Trần Cẩm Tú được bầu vào Ban Bí thư khóa XII và bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đồng chí Hoàng Văn Trà được bầu giữ chức Ủy viên UBKT Trung ương khóa XII

10/05/2018 | 10:06 AM