Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý”

24/05/2019 | 13:43 PM

Tọa đàm khoa học về vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

23/05/2019 | 13:21 PM

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

21/05/2019 | 16:11 PM

Họp Đoàn cán bộ Ngành Kiểm tra và Thanh tra đi nghiên cứu, học tập về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung Quốc

20/05/2019 | 21:24 PM

Hội thảo khoa học "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”

20/05/2019 | 13:51 PM

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

20/05/2019 | 13:48 PM

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

20/05/2019 | 13:46 PM

Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi viết: “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

19/05/2019 | 14:27 PM

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

16/05/2019 | 14:58 PM

Tọa đàm góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền của tổ chức đảng trong việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng của đảng viên

15/05/2019 | 17:04 PM