Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên

16/07/2018 | 22:29 PM

Hội nghị giao ban UBKT các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc

13/07/2018 | 17:35 PM

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương thăm và làm việc với Vụ Địa phương V

13/07/2018 | 17:33 PM

UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 các đơn vị thuộc địa bàn Vụ Trung ương I

13/07/2018 | 11:29 AM

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm

12/07/2018 | 17:22 PM

UBKT Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực phía Nam

11/07/2018 | 16:59 PM

Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng UBKT 22 tỉnh, thành khu vực phía Nam

10/07/2018 | 23:17 PM

Kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

10/07/2018 | 18:47 PM

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

10/07/2018 | 12:00 PM

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên năm 2018 khu vực phía Bắc

07/07/2018 | 16:05 PM