Biết có hành vi tham nhũng, tiêu cực mà không báo cáo theo quy định sẽ bị xử lý kỷ luật

31/07/2019 | 09:45 AM

Tạm dừng bổ nhiệm lại đối với cán bộ đang là đối tượng bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

30/07/2019 | 13:54 PM

Thẩm quyền thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên vi phạm của UBKT từ cấp huyện và tương đương trở lên

08/07/2019 | 07:53 AM

Ủy ban Kiểm tra cùng cấp của Đảng bộ lâm thời trên được thành lập như thế nào

05/07/2019 | 11:43 AM

Đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt đảng từ tháng 1 đến hết tháng mà không có lý do chính đáng thì chi bộ có thể làm thủ tục xóa tên đảng viên

04/06/2019 | 07:30 AM

Tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra đối với đối tượng là thường trực huyện ủy không?

03/06/2019 | 15:17 PM

Tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ khi có vi phạm khuyết điểm

04/05/2019 | 08:37 AM

Người có đơn tố cáo đã tự rút đơn thì xử lý thế nào

03/05/2019 | 08:02 AM

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên trong việc kê khai lý lịch để kết nạp vào Đảng

07/03/2019 | 07:28 AM

Việc xác định thời hiệu xử lý về hành chính (chính quyền) thực hiện theo quy định của pháp luật

06/03/2019 | 10:48 AM