Phong trào thi đua Quyết thắng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ VIII

13/12/2019 | 07:57 AM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu,  phong trào thi đua Quyết thắng Quân khu 2 được triển khai toàn diện, sâu rộng, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện.

Để phong trào đạt hiệu quả, sâu rộng trong toàn lực lượng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng. Các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chủ động giáo dục xây dựng ý chí quyết tâm và động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sỹ; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, hằng năm và các đợt thi đua cao điểm.

Các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã kết hợp tốt giữa đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng với quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị. Tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các chuyên đề học tập thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng, quân số tham gia đạt 98,5%; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% đạt khá, giỏi. Mở 87 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 5.850 đồng chí; 10 lớp đối tượng 3 cho 678 đồng chí; 67 lớp đối tượng 4 cho 4.589 đồng chí. Chỉ đạo tổ chức tốt hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu. Năm 2018, Quân khu sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tổng cục Chính trị kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 34, Chỉ thị 47 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87, Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương được Đoàn kiểm tra đánh giá nhận xét tốt. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt cuộc tọa đàm "Lực lượng vũ trang Quân khu 2 vinh quang và trách nhiệm", thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở tiếp tục được đầu tư, củng cố, nâng cấp; hoạt động báo chí, xuất bản, bảo tàng, nhà truyền thống, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh, văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật hoạt động nền nếp, thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực.

Quán triệt chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, Quyết thắng”, các cơ quan, đơn vị đã phát động, triển khai thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm. Chỉ đạo 16 đầu mối trực thuộc Quân khu tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị, đã phát huy tính tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn về mọi mặt như: Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chiến sỹ Trung đoàn 174, sư 316, Quân khu 2 tăng gia sản xuất

Trong thi đua thực hiện tốt "Ba khâu đột phá" về huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng đủ nội dung, chương trình kế hoạch. Kết quả kiểm tra các đối tượng, 100% các nội dung đạt yêu cầu; trong đó, tỷ lệ khá giỏi đạt 83,4%. Chỉ đạo huấn luyện thực hành tác chiến trong đô thị cho một số đối tượng; nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ khả năng xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, được các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước 664 buổi cho 29.850 lượt người. Cử 6.400 lượt cán bộ xuống 4.357 cơ sở nắm tình hình địa bàn, củng cố hoạt động của các tổ chức. Tham gia xây dựng nông thôn mới 2.445 công, làm mới và sửa 128,5 km đường giao thông; khơi thông 69 km kênh mương; giúp 67 hộ nghèo, 95 gia đình chính sách; tu sửa 10 trường học; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 7.369 lượt người.

Thông qua phong trào thi đua Quyết thắng đã xuất hiện một số mô hình điển hình tiên tiến được lãnh đạo, chỉ huy các cấp triển khai, nhân rộng với nội dung, biện pháp, cách làm mới, đem lại hiệu quả thiết thực, như: Mô hình: “4 nhất, 2 không, 1 công trình” (triển khai thực hiện kế hoạch thi công tốt nhất; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cao nhất; chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật nghiêm nhất; bảo đảm an toàn nhất - không để lộ bí mật; không mất vệ sinh an toàn lao động - chất lượng, hiệu quả) của Lữ đoàn Công binh 543. Mô hình: “3 điểm sáng, 2 đột phá” (bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao đời sống bộ đội - chất lượng báo vụ; năng lực điều hành trực ban tổng trạm) của Lữ đoàn Thông tin 604. Mô hình “Bổ trợ, giáo dục chính trị” của Bộ Chỉ huy quân sự  tỉnh Hà Giang.

Với sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy các cấp, phong trào thi đua Quyết thắng được gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua yêu nước ở địa phương, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII.

Để có kết quả trên, Đảng bộ, Bộ Tư lệnh và cấp ủy các cấp luôn chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát qua đó kịp thời phát huy ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, tồn tại; thúc đẩy các phong trào thi đua có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.059 tổ chức đảng và 12.052 đảng viên. Giám sát 723 tổ chức đảng và 9.323 đảng viên. Trong đó, Đảng ủy Quân khu kiểm tra và phối hợp kiểm tra 20 tổ chức đảng, 28 cấp ủy viên; giám sát và phối hợp giám sát 3 tổ chức đảng, 21 cấp ủy viên là cán bộ chủ trì. UBKT các cấp đã kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 970 tổ chức đảng và 2.788 đảng viên. Giám sát 475 tổ chức đảng và 988 đảng viên, trong đó UBKT Quân khu giám sát 10 tổ chức đảng và 39 cấp ủy viên là cán bộ chủ trì. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chấp hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo chỉ thị, nghị quyết, các phong trào cấp trên và Quân khu phát động…

            Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện. Thể hiện qua  hằng năm có hơn  65% số đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% cán bộ, chiến sỹ không có suy thoái về tư tưởng chính trị. Năm 2018, qua phong trào thi đua Quyết thắng đã biểu dương, khen thưởng 598 tập thể, 2.057 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong các mặt công tác của cơ quan, đơn vị; 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 10 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 177 tập thể đạt danh hiệu thi đua Quyết thắng và nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở… Thành tích trên đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Quân khu vững mạnh toàn diện.

Trọng Thành