Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị

31/03/2020 | 14:51 PM

Xem với cỡ chữ

Quảng Ninh là tỉnh trọng điểm về các mặt công tác biên phòng của khu vực phía Bắc, có tuyến biên giới đường bộ, cửa khẩu, vùng biển và hải đảo với nhiều loại hình địa bàn có tính chất phức tạp, đa dạng; song những năm qua Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh toàn diện. Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn vững vàng lập trường tư tưởng chính trị, đoàn kết nội bộ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong những giải pháp đó, Đảng ủy đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong đó có việc triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp… Để các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống, nhất là đối với công tác biên phòng, do đặc thù nhiệm vụ nên Đảng bộ BĐBP tỉnh Quang Ninh có nhiều loại hình tổ chức đảng, nhỏ lẻ, phân tán ở nhiều đơn vị, trên các lĩnh vực công tác khác nhau, chủ yếu hoạt động ở khu vực biên giới vùng núi, vùng biển, đảo, địa bàn khó khăn, thường xuyên đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời chịu nhiều tác động của mặt trái cơ chế thị trường. Vì vậy, để lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Đảng bộ đã triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 vào chương trình, kế hoạch công tác Đảng hằng năm và nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ; niêm yết 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các cơ quan, đơn vị, để mỗi cán bộ, chiến sỹ “tự soi, tự sửa”, tự chỉnh đốn bản thân trong đạo đức, lối sống và công việc hằng ngày. Hằng tháng, trong sinh hoạt định kỳ các đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình soi chiếu với công việc được giao, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém. Đối với cấp ủy các cấp luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng và ban hành các quy chế, quy định xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tập thể cấp ủy, ban thường vụ, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp…; những vấn đề quan trọng đều được đưa ra Đảng ủy thảo luận quyết định, qua đó không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả nghị quyết của cấp ủy khi được ban hành, mà còn góp phần làm chuyển biến tích cực trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, cũng như đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đối với cấp ủy, trong kiểm điểm hằng năm đều được cấp ủy cấp trên về dự và gợi ý kiểm điểm tập trung vào những mặt còn tồn tại, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục với thời gian cụ thể của từng cá nhân và tập thể. Qua kiểm điểm, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi cá nhân, cũng như tập thể đề cao tính dân chủ, thẳng thắn, quyết liệt và sự cầu thị trong việc “Tự soi, tự sửa” đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh. Trên cơ sở nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình “Tự soi, tự sửa”, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi các suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần “Tự soi, tự sửa”, nên mỗi cán bộ, đảng viên đều nghiêm khắc, tự giác với ý thức kỷ luật cao, vì vậy nhiều tổ chức đảng trong năm qua không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Điển hình như Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, mặc dù với nhiệm vụ quản lý vùng biển rộng từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, với 7 cảng biển và cảng thủy nội địa, thuộc 11 đội, trạm, địa bàn phân tán, song với tinh thần “tự soi, tự sửa”, các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy Đồn, Trạm luôn đi đầu, thẳng thắn, trung thực trong công tác đấu tranh phê bình, tự phê bình, kiên quyết đấu tranh với các hành vi lãng phí, tham ô, cửa quyền, hách dịch, tư lợi.

Một nét mới trong hoạt động “tự soi, tự sửa” ở Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai chính là việc xây dựng mô hình “Tổ 3 người”. Căn cứ vào tình hình thực tế tại mỗi đơn vị, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai đã duy trì từ 1 đến 3 “Tổ 3 người” tại mỗi trạm, sinh hoạt định kỳ hằng tuần, chỉ ra những việc làm được và chưa được trong tuần. Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục khuyết điểm, đồng thời tổng hợp lại và báo cáo lên cấp ủy cấp trên trong cuộc họp giao ban. Nhờ đó, Đảng ủy, chỉ huy Đồn kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của anh em trong đơn vị và có những giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót… Năm 2019, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai đã kiểm tra 2 tổ chức đảng gồm: Chi ủy Chi bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Cái Lân và Tuần Châu; các chi bộ trực thuộc kiểm tra 39 đảng viên, kết luận không có đảng viên nào vi phạm đến mức phải xem xét xử lý thi hành kỷ luật, những tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ và đề ra giải pháp khắc phục.

Hay như Đảng bộ Hải Đội 2, là đơn vị cơ động chiến đấu, có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển; đấu tranh với các tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cán bộ, chiến sỹ có thời gian tuần tra đột xuất, hoặc dài ngày lại phân tán nhỏ lẻ, song với tinh thần “Tự soi, tự sửa”, nên cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; giữ vững lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống không để sa ngã hoặc bị cán dỗ bởi vật chất. Năm 2019, qua kiểm tra, giám sát ở 3 chi bộ, với 47 đảng viên không có đảng viên nào vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ BĐBP Quảng Ninh cũng cụ thể hóa và phát động nhiều phong trào thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua Quyết thắng; Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ… đạt hiệu quả thiết thực trên nhiều phương diện. Trong phong trào “Thanh niên BĐBP tỉnh Quảng Ninh rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, tuổi trẻ BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nổi bật, trong năm 2019, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công giúp nhân dân tu sửa được trên 25km đường dân sinh, 7,5km kênh mương; giúp 65 hộ dân tu sửa nhà ở và di chuyển chuồng trại chăn nuôi trâu, bò ra xa nơi ăn ở; tặng quà cho gần 300 gia đình chính sách... Hưởng ứng chiến dịch hãy làm sạch biển và chống rác thải nhựa, lực lượng đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho trên 9.500 lượt người dân, du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phối hợp tổ chức 310 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn với trên 18.500 lượt can bộ, chiến sỹ và người dân tham gia; thực hiện thu gom, tiêu hủy được hàng trăm tấn rác thải các loại...

Trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU, của Đảng ủy BĐBP Việt Nam “Về nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới”, Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai sâu, rộng trong toàn lực lượng. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì cửa khẩu được BĐBP tỉnh thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Đáng chú ý, đơn vị đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác xuất, nhập cảnh. Thực hiện nhất quán phương châm trong kiểm soát xuất, nhập cảnh là “Thông thoáng nhưng chặt chẽ”, các bộ phận nghiệp vụ đã nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật công nghệ thông tin vào kiểm soát. Tại các cửa khẩu, cảng biển, các đơn vị biên phòng đã sử dụng hệ thống máy tính nối mạng, máy kiểm tra hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất, nhập cảnh, thẻ từ để đẩy nhanh tốc độ kiểm soát, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục. Việc kiểm soát bằng mã vạch đối với 1 giấy thông hành đã rút ngắn thời gian còn 2 giây. Đối với khách đi bằng hộ chiếu với số lượng lớn, các đơn vị chủ động phối hợp với các công ty lữ hành du lịch, nắm chắc thời gian xuất, nhập cảnh chủ động đăng ký dữ liệu, đồng thời tiến hành kiểm tra chặt chẽ trước khi khách tiến hành xuất, nhập cảnh.

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tặng áo phao và phổ biến pháp luật cho ngư dân bám biển

Với cách làm trên, mặc dù thời gian gần đây, lượng người, phương tiện qua hệ thống cửa khẩu ngày càng tăng, nhưng cơ bản tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu không còn. Chỉ tính riêng năm 2019, toàn lực lượng đã làm thủ tục nhập cảnh cho  1,4 triệu lượt người, xuất cảnh hơn 1 triệu lượt người; gần 4.000 lượt tàu, thuyền xuất, nhập cảnh trên hệ thống cảng biển với gần 200.000 lượt thuyền viên...

Không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện còn nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển của các đơn vị biên phòng, góp phần giúp đỡ các tổ chức, cá nhân yên tâm bám biển làm ăn, phát triển kinh tế, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua tuần tra kiểm soát, BĐBP Quảng Ninh đã phát hiện xua đuổi 338 lượt tàu của ngư dân nước ngoài vi phạm chủ quyền khai thác thủy sản trái phép; ngăn chặn 396 lượt người dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép; tham gia xác minh, điều tra, bắt giữ, xử lý phòng, chống buôn lậu, tội phạm 1.835 vụ với 3.340 đối tượng, trong đó tội phạm hình sự là 186 vụ, 209 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hàng trăm kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 696 viên đạn cùng nhiều loại tang vật khác như pháo nổ, khoáng sản, các loại gia súc, gia cầm…

Phát huy những kết quả đạt được, đặc biệt trước yêu cầu đổi mới, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, gắn với Chị thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương, từ đó cụ thể hóa thành những phong trào, chương trình hành động trong toàn lực lượng; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Anh Minh