Quy định giám sát trong Đảng

09/06/2017 | 16:14 PM

Đề cương và biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 55

15/03/2017 | 13:48 PM

Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

21/12/2016 | 12:44 PM

Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

08/12/2016 | 08:43 AM