Công văn triệu tập cán bộ, công chức về dự thi nâng ngạch năm 2019

24/12/2019 | 12:27 PM

Quyết định ban hành Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2019

25/11/2019 | 15:06 PM