UBKT Trung ương đề nghị UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin và đăng ký nhu cầu nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2019

24/09/2019 | 15:54 PM

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi tại các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2018

23/04/2019 | 15:50 PM

Thông báo kết quả điểm các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2018

18/03/2019 | 14:54 PM

Công văn triệu tập và danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2018

26/11/2018 | 12:40 PM