Công văn triệu tập cán bộ, công chức về dự thi nâng ngạch năm 2019

24/12/2019 | 12:27 PM

Quyết định ban hành Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2019

25/11/2019 | 15:06 PM

UBKT Trung ương đề nghị UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin và đăng ký nhu cầu nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2019

24/09/2019 | 15:54 PM