Đề cương và biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 55

Thứ Tư, ngày 14/03/2017 19:48

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

Thứ Sáu, ngày 19/01/2017 23:13

Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

Thứ Tư, ngày 20/12/2016 18:44

Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Thứ Năm, ngày 07/12/2016 14:43

Quyết định ban hành mẫu “Báo cáo thống kê số liệu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng” khóa XII

Thứ Bẩy, ngày 11/11/2016 14:33

Thông báo phát hành Sổ tay công tác kiểm tra; mời đặt mua ấn phẩm Tạp chí Kiểm tra năm 2017

Thứ Sáu, ngày 04/11/2016 05:01

Công văn triệu tập; lịch thi; danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

Thứ Ba, ngày 31/10/2016 16:46

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2016

Thứ Tư, ngày 04/10/2016 11:08