Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2018

04/10/2018 | 08:56 AM

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

24/09/2018 | 08:56 AM

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

11/05/2018 | 13:58 PM