Thông báo về nội quy, quy chế thi và tài liệu ôn thi tại các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

24/10/2017 | 23:22 PM

Xem với cỡ chữ

Thông báo về nội quy, quy chế thi; 

Tài liệu ôn thi.