Thông báo về nội quy, quy chế thi tại các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2018

01/11/2018 | 09:24 AM

Xem với cỡ chữ

- Thông báo;

- Nội quy, quy chế.