Thông báo kết quả thi tuyển công chức, danh sách người dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tại Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 Ban Tổ chức Trung ương

22/07/2020 | 17:01 PM

Xem với cỡ chữ

Thông báo số 293-TB/CQUBKTTW.