Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi tại các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2018

23/04/2019 | 15:50 PM

Xem với cỡ chữ

- Thông báo;

- Kết quả phúc khảo KTVC;

- Kết quả phúc khảo KTVCC.