Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

11/05/2018 | 13:58 PM

Xem với cỡ chữ

- Thông báo;

 -Danh sách kết quả phúc khảo.