Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2019

05/05/2020 | 16:29 PM

Xem với cỡ chữ

Quyết định số 1446-QĐ/UBKTTW