Quyết định ban hành Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2019

25/11/2019 | 15:06 PM

Xem với cỡ chữ

- Quyết định số 1345-QĐ/UBKTTW;

- Phần kiến thức chung;

- Phần chuyên môn nghiệp vụ.