Quy định về việc thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2018

05/10/2018 | 08:51 AM

Xem với cỡ chữ

Quy định số 03 về việc thi nâng ngạch.