Quy định về thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2017

11/10/2017 | 21:55 PM

Xem với cỡ chữ

Nội dung Quy định