Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

29/05/2017 | 15:48 PM

Xem với cỡ chữ

Quy dinh so 85_23.5.2017