Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân

23/09/2019 | 15:48 PM

Xem với cỡ chữ

Quy định số 13-QĐ/UBKTTW