Công văn triệu tập; lịch thi, địa chỉ nghỉ; danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng nghạch Ngành Kiểm tra năm 2017

29/11/2017 | 21:52 PM

Xem với cỡ chữ

- Cong van trieu tap;

- Danh sach cong chuc du dieu kien du thi KTVC;

- Danh sach cong chuc du dieu kien du thi KKVCC;

- Lich thi va dia chi nghi.